THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Mošinskis (Moszyński) Juzefas, advokatas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-20T08:48:12Z
dc.date.available 2017-03-20T08:48:12Z
dc.date.issued 1908 -
dc.date.issued 1909 -
dc.date.issued 1910 -
dc.identifier.other F7-1233
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8608
dc.description.abstract 15 laiškų (jų tarpe 3 telegramos) apie senato posėdį dėl Saltykovo bylos, geležinkeliečių streikų bylos nuosprendžių atsiuntimą; T. Vrublevskio atvykimą į Peterburgą skaityti paskaitos; apie teismo bylas; kalbų, pasakytų Lietuvos ir Rusijos gubernijų savivaldybės bylos metu, atsiuntimą. Minimi: N. Sokolovas, Kuzminas-Karavajevas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-20T08:48:12Z No. of bitstreams: 1 74284.pdf: 48027211 bytes, checksum: cacf2d61ebc655bfa46eafdeea3ae685 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-20T08:48:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74284.pdf: 48027211 bytes, checksum: cacf2d61ebc655bfa46eafdeea3ae685 (MD5) Previous issue date: 1908 en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Mošinskis (Moszyński) Juzefas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. Peterburgas, 1908-1910. 18+[2] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074284 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Mošinskis (Moszyński) Juzefas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74284.pdf
Size: 45.80Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account