THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus kapitulos sesijos, įvykusios 1845 03 24, prezidentaujant D. Pacevičiui, dalyvaujant Herburtui, Žiškovskiui, sekretoriui J. Kobylinskiui ir kitiems, protokolas].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-20T06:09:13Z
dc.date.available 2017-06-20T06:09:13Z
dc.date.issued 1847-04-15 -
dc.identifier.other F43-5184
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9302
dc.description.abstract Duodama perskaityto regestro dėl Vilniaus kapitulos pajamų santrauka. Minimi Adutiškio, Panerių bravorai; Ramelis, Puzina, Puciata, Pasvalaičių (Poswolecie) kaimo valstiečiai. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-06-20T06:09:13Z No. of bitstreams: 1 51225.pdf: 1299819 bytes, checksum: 7525e66183dc06ff46010ac715540aa9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-20T06:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51225.pdf: 1299819 bytes, checksum: 7525e66183dc06ff46010ac715540aa9 (MD5) Previous issue date: 1847-04-15 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Vilniaus kapitulos sesijos, įvykusios 1845 03 24, prezidentaujant D. Pacevičiui, dalyvaujant Herburtui, Žiškovskiui, sekretoriui J. Kobylinskiui ir kitiems, protokolas]. 1847-04-15. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051225 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Vilniaus kapitulos sesijos, įvykusios 1845 03 24, prezidentaujant D. Pacevičiui, dalyvaujant Herburtui, Žiškovskiui, sekretoriui J. Kobylinskiui ir kitiems, protokolas]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51225.pdf
Size: 1.239Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account