THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Frydricho Vilhelmo II raštai (1786–1797 m. valdymo metai) / Papers of Friedrich Wilhelm II (reigned 1786–1797)

Frydricho Vilhelmo II raštai (1786–1797 m. valdymo metai) / Papers of Friedrich Wilhelm II (reigned 1786–1797)

 

Frydrichas Vilhelmas II (liaudyje vadintas „netikėliu“: vok. Der dicke Lüderjahn , 1744 m. rugsėjo 25 d. Berlyne – 1797 m. lapkričio 16 d. Potsdame) – nuo 1786 m. rugpjūčio 17 d. iki mirties – Šventosios Romos imperijos kurfiurstas ir Prūsijos karalius.

* Kadangi Frydricho Vilhelmo II dėdė Frydrichas II neturėjo vaikų, jo tėvas Augustas Vilhelmas, kaip vyriausias po Frydricho II karaliaus Frydricho Vilhelmo I sūnus, 1744 m. gavo „Prūsijos princo“ (vok. Prinz von Preußen ) titulą kaip sosto paveldėtojas.

* Šalies viduje Frydrichas Vilhelmas II rėmėsi junkeriais, kovojo su Apšvietos idėjomis, laisvamaniais, 1788 m. ediktu įvedė griežtą cenzūrą.

* Baigė savo pirmtakų pradėtą Prūsijos teisės kodifikavimą, 1794 m. paskelbdamas Prūsijos provincijų visuotinį krašto teisyną (vok. Allgemeines Landrecht für die Preussische Staaten).

* Dėl netinkamos jo vidaus politikos Prūsija tapo prasiskolinusia šalimi.Frederick William II (German: Friedrich Wilhelm II .; 25 September 1744 – 16 November 1797) was King of Prussia, from 1786 until his death. He was in personal union the Prince-elector of Brandenburg and (via the Orange-Nassau inheritance of his grandfather) sovereign prince of the Canton of Neuchâtel.

Recent Submissions