LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Thomas à Kempis. O naśladowaniu Christusa pana ksiąg czworo [...]. -- W Wilnie [Vilnius] : w drukarni Academic. Societatis Iesu, 1681.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (818.3Kb)
Viršelio išklotinė. 2 variantas / Cover spread. Version 2 (729.0Kb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis kraštas / Upper part of the front cover (3.331Mb)
Viršelio viršutinės dalies apatinis kraštas / Lower part of the front cover (3.213Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (460.7Kb)
Spektras / Spectrum (19.44Kb)

Dokumentas kolekcijoje: