LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Olszewski, Jakub. Snopek naiaśnieyszego Zygmunta III, krola polskiego y szwedzkiego, w. ksiązęcia litewskiego, [...]. [Vilnae : typis Academicis Soc. Iesu], 1632.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (693.6Kb)

Dokumentas kolekcijoje: