LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Olszewski, Jakub. Grono winne pod zodyakiem Sapieżyńskim w młodem wieku doyrzaley cnoty [...]. [Wilno : druk. Akad. S.I., 1632].]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.188Mb)

Dokumentas kolekcijoje: