LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Sarbiewski, Maciej Kazimierz. Χαριστήριον illustrissimo domino reverendissimo antistiti [...]. Vilnae [Vilnius] : typis Academicis, 1622 die 10 Aprilis.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (772.0Kb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis kraštas / Upper part of the front cover (2.439Mb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis vidinis kraštas / Inner upper part of the front cover (926.1Kb)
Viršelio nugarėlės viršutinė dalis / Upper part of the spine (1.047Mb)
Viršelio nugarėlės fragmentas. 1 variantas / Spine fragment. Version 1 (562.0Kb)
Viršelio nugarėlės fragmentas. 2 variantas / Spine fragment. Version 2 (852.5Kb)
Frotažas. Viršelio nugarėlė / Frottage. Spine (4.095Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (570.6Kb)
Spektras / Spectrum (23.37Kb)

Dokumentas kolekcijoje: