LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Bartoszewski, Walenty. Żale serdeczne oblubienice boiuiącey i dusz nabożnych, nad oblubieńcem, [...]. Vilnae : typis Academicis Soc. Iesu, 1632.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.081Mb)

Dokumentas kolekcijoje: