LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Biki, Bernardyn. Osobliwe Panskie dary abo raczey Boskie w osobie godney pamięci [...]. W Wilnie : typis Academicis, 1670. dnia 5. Iunij.]

Be viršelio / No cover (231.2Kb)

Dokumentas kolekcijoje: