LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Tupikas, Stanislovas. Śmierć pańska ... pana Pawła Iana Sapiehi, woiewody wileńskiego [...]. W Wilnie : z drukarni Akad. Societatis Iesu, 1667.]

Be viršelio / No cover (257.2Kb)

Dokumentas kolekcijoje: