LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Andrzejowicz, Walerian. Ogrod rożany, abo Opisanie porządne dwu szczepow wonney [...]. W Wilnie : w drukarni Oycow Jezuitow, 1646.]

Viršelio išklotinė. 1 variantas / Cover spread. Version 1 (643.6Kb)
Viršelio išklotinė. 2 variantas / Cover spread. Version 2 (585.3Kb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (261.3Kb)

Dokumentas kolekcijoje: