LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Ginkevičius, Mykolas. Kazanie na pogrzebie … Zofii z Drucka Lubeckiey Pawłowy Łaskowskiey [...]. [Wilno] : w drukarni Akademii Wileńskiey S.I., 1649.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.024Mb)

Dokumentas kolekcijoje: