LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Ginkevičius, Mykolas. Kazanie na pogrzebie … Zofii z Drucka Lubeckiey Pawłowy Łaskowskiey [...]. [Wilno] : w drukarni Akademii Wileńskiey S.I., 1649.]

Be viršelio. 1 variantas / No cover. Version 1 (197.7Kb)
Be viršelio. 2 variantas / No cover. Version 2 (721.8Kb)

Dokumentas kolekcijoje: