LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Żochowski, Cyprian. Valete imieniem b. meczennika Iozaphata Kuncewicza, arcybiskupa połockiego, [...]. W Wilnie : z drukarni Akad. Societatis Iesu, 1667.]

Viršelio išklotinė. 1 variantas / Cover spread. Version 1 (656.9Kb)
Viršelio išklotinė. 2 variantas / Cover spread. Version 2 (673.9Kb)

Dokumentas kolekcijoje: