LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Nowa obrona utrapioney oyczyznie od Boga z nieba dana w obrazie nowo-cudownym [...]. W Wilnie : w drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1673.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.075Mb)

Dokumentas kolekcijoje: