LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Andrzejkiewicz Gintowt, Jan Andrzej. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Naslodszego Zbawiciela ... . W Wilnie : w drukarni Akademickiey Soc. Iesu, 1673.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (877.2Kb)
Viršelio apatinės dalies viršutinis kraštas / Upper part of the back cover (3.220Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (446.0Kb)
Spektras / Spectrum (18.55Kb)

Dokumentas kolekcijoje: