LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Kortyski, Wojciech. Widok potyczki wygraney zawodu dopędzonego, wiary dotrzymaney :od [...]. Vilnae : typis Acad. Soc. Iesu, 1634.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.182Mb)

Dokumentas kolekcijoje: