LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Laurinavičius, Mikalojus. Dom mądrości na pogrzebie jaśnie wielmożnego pana ... Tomasza Sapiehy, woiewody […]. Vilnae : typis Academiae Soc. Iesu, 1646.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.047Mb)

Dokumentas kolekcijoje: