LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas konvoliuto [Olszewski, Jakub. Kazania, albo Tytuły / przez wielebnego xiędza Jakuba Olszewskiego [...]. [Wilno : druk. Akad. S.I.], 1645.]

Viršelio išklotinė. 1 variantas: L-17/284/1-9(10) / Cover spread. Version 1: L-17/284/1-9(10) (587.2Kb)
Viršelio išklotinė. 2 variantas: L-17/284/1-9(10) / Cover spread. Version 2: L-17/284/1-9(10) (411.7Kb)
Viršelio išklotinė. 3 variantas: L-17/284/1-9(10) / Cover spread. Version 3: L-17/284/1-9(10) (472.5Kb)
Optinis mikroskopijos vaizdas: L-17/284/1-9(10) / Optical microscopic image: L-17/284/1-9(10) (292.0Kb)

Dokumentas kolekcijoje: