LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Andrzejkiewicz Gintowt, Jan Andrzej. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Naslodszego ... . W Wilnie : w drukarni Akademickiey Soc. Iesu, 1688.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (759.3Kb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis vidinis kraštas / Inner upper part of the front cover (1.613Mb)
Viršelio apatinės dalies vidinis kraštas / Inner lower part of the back cover (1.514Mb)
Viršelio nugarėlės fragmentas / Spine fragment (1.282Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (522.4Kb)
Spektras / Spectrum (19.35Kb)

Dokumentas kolekcijoje: