LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Andrzejkiewicz Gintowt, Jan Andrzej. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Naslodszego ... . W Wilnie : w drukarni Akademickiey Soc. Iesu, 1688.]

Be viršelio (240.3Kb)

Dokumentas kolekcijoje: