LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, naprzod, za naiśnieyszego [...]. W Wilnie : w drukarni Akademiey Societatis Iesu, 1693–[1694].]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.039Mb)

Dokumentas kolekcijoje: