LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Biesiecki, Jan. Wizerunek złotey nadziei w imieniu ... pana Ierzego Sapiehy, woiewodzica Wileńskiego, [...]. W Wilnie : [druk. Akad. S.I.], 1685.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.321Mb)

Dokumentas kolekcijoje: