LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Porządek sądzenia spraw w Trybunale Wielkiego Xięstwa Litewskiego, z Konstytucyi Seymowych ... . [Wilno : druk. Akad. Soc. Iesu, 1698].]

Viršelio išklotinė / Cover spread (559.7Kb)

Dokumentas kolekcijoje: