LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Porządek sądzenia spraw w Trybunale Wielkiego Xięstwa Litewskiego, z Konstytucyi Seymowych ... . [Wilno : druk. Akad. Soc. Iesu, 1698].]

Be viršelio / No cover (439.5Kb)

Dokumentas kolekcijoje: