THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Pirmoji pergamentų kolekcija. F4 / The first collection of parchments. F4

Pirmoji pergamentų kolekcija. F4 / The first collection of parchments. F4

 

Kolekciją sudaro 60 vienetų 1505–1713 m. rankraščiai-pergamentai: lotynų, rusų, lenkų, italų, vokiečių kalbomis. 1891 m. pradėjo rinkti Tadas Vrublevskis, 1947 m. baigė rinkti Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių skyrius iš pavieniai gautų pergamentų. Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos. Lietuvos ir Lenkijos valdovų: Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro, Žygimanto III, Jono Kazimiero, Jono Sobieskio, Augusto II, Augusto III, Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegijos ir diplomai, duoti Lietuvos miestams, miestų gyventojams, medikų ir amatininkų cechams, atskiriems feodalams žemės turtų paveldėjimo, valdymo, pirkimo, pardavimo, įkeitimo, valstiečių įbaudžiavinimo, valstiečių išlaisvinimo iš baudžiavos, bajorystės įsigijimo ir kitais klausimais. Yra popiežiaus Klemento VIII laiškai Vilniaus vyskupams. – Vienas pergamentas – falsifikatas, sufabrikuotas Vilniaus misionierių ordino vienuolių (F4-12). – Duomenys apie Borisovo cerkvės popo padarytus (XVI a.) Švitrigailos įrašų suklastojimus (F4-7). – Sardinijos karaliaus Karlo-Alberto (1830–1846 m.) du diplomai, duoti Rusijos pasiuntiniui.

Recent Submissions