4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents: dokumentai